تلفن: 09389267856 و 42602056

لحظاتی به یاد مندنی و صرفه جویی در هزینه

در هتل زاگرس بروجرد

تماس با ما

مراحل انجام کار

مراحل طراحی در اینجا به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

بررسی طرح

فروشندگان زیادی را دیده ایم که وقتی لب به سخن می گشایند، چه در حالت تلفنی و چه در حالت حضوری، این احساس به ما دست می دهد که داریم به یک نوار ضبط شده گوش می دهیم.

بررسی طرح

فروشندگان زیادی را دیده ایم که وقتی لب به سخن می گشایند، چه در حالت تلفنی و چه در حالت حضوری، این احساس به ما دست می دهد که داریم به یک نوار ضبط شده گوش می دهیم.

بررسی طرح

فروشندگان زیادی را دیده ایم که وقتی لب به سخن می گشایند، چه در حالت تلفنی و چه در حالت حضوری، این احساس به ما دست می دهد که داریم به یک نوار ضبط شده گوش می دهیم.

بررسی طرح

فروشندگان زیادی را دیده ایم که وقتی لب به سخن می گشایند، چه در حالت تلفنی و چه در حالت حضوری، این احساس به ما دست می دهد که داریم به یک نوار ضبط شده گوش می دهیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آدرس: بروجرد - چهارراه حافظ جنوبی کوچه افشار پلک 53